ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja behandlingen av sjukdomar i utvecklingsländer, företrädesvis barncancer i Vietnam.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag för forskning och utbildning till enskilda personer eller forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen kan avse utbildning av personal säväl inom som utanför Sverige, i syfte att utveckla och förbättra barnsjukvården i första hand i Vietnam och i andra hand i övriga delar av Södra Asien.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lund Vietnam Childhood Cancer Program
Organisationsnummer:802425-9502
Adress:
  • Barnsjukhuset
  • 221 85 Lund
Telefonnummer:046-17 82 95
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 814 615 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS