ÄNDAMÅL

Stiftelsen Luleå stifts Stiftsgård i Skellefteå har till ändamål, att sedan den förvärvat fastigheten Prästbordet n:r 2:6 i Skellefteå landsförsamling, a. äga och förvalta nämnda fastighet, b. där tillhandahålla lokaler och andra anläggningar för kyrkliga kurser, konferenser och övriga sammankomster som anordnas av kyrkliga organ, c. upplåta dess lokaler för ideell och kulturell verksamhet på villkor som av styrelsen fastställes, d. bereda tillfälle till semester eller annan rekreationsvistelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Luleå Stifts Stiftsgård
Organisationsnummer:894700-1700
Adress:
  • Brännavägen 25
  • 931 44 SKELLEFTEÅ
Telefonnummer:0910-725701
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 293 038 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS