ÄNDAMÅL

Räntan å fonden skall utdelas i årliga understöd om minst Trehundra (300) kronor till i mindre bemedlade omständigheter varande sjukliga eller äldre utövande eller f.d. utövande musici, i främsta rummet pianolärare, pianister och organister, kvinnoreller män, eller till av sådana personer efterlämnande änkor med oförsäljda barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ludvig Ohlsons och hans hustru Lottens fond
Organisationsnummer:802424-2680
Adress:
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS