ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel ska i första hand användas till avlöning av en lärare i experimentell zoologi, vilken har att genom föreläsningar eller övningar meddela undervisning i detta ämne med ungefärligen samma tjänstgöringsskyldighet som innehavare av doecentstipendium. Stiftelsens medel ska i andra hand, om någon fullt lämplig vetenskapsman i sagda ämne inte finns, på samma villkor som ovan, åtnjutas av en zoolog som ägnat sig åt antingen någon av den historiska morfologiens grenar, dvs. jämförande anatomi, embryologi, paläontologi eller åt fysiologien.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ludvig och Amanda Rubens fond
Organisationsnummer:802403-1422
Adress:
  • Ekonomiavdelningen, Stockholms universitet
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:8162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:53 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS