ÄNDAMÅL

Fonden har till uppgift att åt blivande civiljägmästare lämna ekonomiskt bidrag under utbildningsåren vid Skogshögskolan för studier inom ämnena skogsteknik eller skogsekonomi; företrädesvis i någon internordisk fråga. Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 undantagas för att läggas till kapitalet. Återstoden skall utdelas i form av stipendier till ordinarie studerande vid Skogshögskolan. För att kunna tilldelas stipendium bör den sökande uppfylla följande villkor: a) att vara aktiv medlem av studentkåren b) att hava med nit och framgång bedrivit sina studier och visat särskilt intresso och goda insikter i ämnena skogsteknik eller skogsekonomi. c) att hava iakttagit ett hedrande uppförande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ludvig Mattsson Mårns stipendiefond
Organisationsnummer:817604-1401
Adress:
  • SLU:s stiftelseförvaltning
  • Box 7086
  • 750 07 Uppsala
Telefonnummer:018-671000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS