ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av samfonden användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens skolväsen företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, b) belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) stipendiumn för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet, e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, f) förvärv av materiel eller andra saker Avkastningen får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Läroverkets och Realskolans samfond
Organisationsnummer:889202-4624
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • Kommunstyrelsen
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 505 825 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS