ÄNDAMÅL

Utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer – tillgängliggöra ett livsbejakande bibliotek i syfte att möjliggöra utveckling av, och utbildning i, livsbejakande strategier och stärka viktiga vuxna, såsom föräldrar och närstående till svårt sjuka eller långtidssjuka barn, för att främja barnens vård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen loveisa-bibliotek
Organisationsnummer:802479-6206
Adress:
  • Fiskaregatan 49
  • 234 31 Lomma
Telefonnummer:0707-482582
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS