ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till resestipendier till personer, som i utlandet vilja förvärfva insikter i någon eller några af de till handelsvetenskapen hörande ämnen. Till erhållande af dylika stipendium eger i Aktiebolaget Stockholms Handelsbank anställd person företräde framför andra lika kompetenta sökande. Resestipendierna får bestämmas till minst 3.000 kronor och högst ett belopp motsvarande tre gånger basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, sådant detta var fastställt vid tidpunkten för beslut om utdelning av stipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Louis Fraenckels Stipendiefond
Organisationsnummer:802008-7352
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS