ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att i första hand inom Dalarnas län med fast ensemble och på annat sätt driva teaterverksamhet samt ge stöd åt länets amatörteaterverksamhet. Teatern skall utvecklas i samverkan med länets befolkning. Stiftelsen skall samråda med statliga och kommunala myndigheter samt utveckla samarbetsformer med regionteatrar i angränsande län och övriga kulturinstitutioner, organisationer och organ som företräder samhälls- och kulturlivet. Teatern skall genom sina arbetsformer och sin repertoar medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och jämlikhet. Teatern skall verka för att undanröja fördomar, ekonomiska och sociala hinder som gör teatern till fåtalets privilegium. Teatern skall värna och vitalisera demokratin genom att vara ett slagkraftigt alternativ till den kommersiella kultur som passiviserar människor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Länsteatern i Dalarna
Organisationsnummer:883201-2911
Adress:
  • Box 1010
  • 791 10 FALUN
Telefonnummer:023-77 76 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 926 530 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS