ÄNDAMÅL

att genom gåvor, uppvaktningat etc stödja eller uppmuntra jägmästare och anhöriga till avlidna jägmästare och att stödja aktiviteter som gagnar låren och stärker sammanhållningen och kamratskapet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Länsjägmästare Ernst von Porats donationsfond
Organisationsnummer:802006-6323
Adress:
  • Skogsakademikerna
  • Box 760
  • 131 24  NACKA
Telefonnummer:08-466 24 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS