ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja företagsamhet, företrädesvis hantverk, slöjd, småindustri, jordbruk, skogsbruk och fiske genom att det ur stiftelsen ska utgå bidrag till åtgärder av gemensamt intresse för ett flertal företagare, såsom forskning, rådgivning, upplysning, yrkesutbildning, försöksverksamhet, utredningar och marknadsundersökningar. Enskild företagare skall också, om särskilda skäl finns, kunna tilldelas bidrag för täckande av kostnader som det kan antas att han inte kan bekosta själv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Längmanska Företagarfonden
Organisationsnummer:802017-3079
Adress:
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • 971 86 LULEÅ
Telefonnummer:070 575 80 99
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:154 705 047 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS