ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja kompetenshöjning, utbildning och andra liknande insatser inom Norrbottens län och på andra orter där bolag inom LKAB-koncernen är verksamma. Ändamålet ska i första hand fullföljas genom olika typer av bidrag till undervisning och utbildning men får fullförljas även på annat sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen LKAB Akademin
Organisationsnummer:802477-4716
Adress:
  • LKAB
  • Box 952
  • 971 28  Luleå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 757 636 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS