ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att skapa en ungdomsby för föräldralösa ungdomar i Lettland. Ungdomsbyn Dzives Prieks skall ge föräldralösa ungdomar som lämnat internatskolorna ett hem där de skall få trygghet, stöd, uppfostran och utbildning för att kunna leva ett självständigt och hederligt liv. I ungdomsbyn skall finnas yrkesskola och småföretagarverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Livslust-Dzivesprieks
Organisationsnummer:802018-1064
Adress:
  • Box 29092
  • 100 52 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6607784
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 023 759 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS