ÄNDAMÅL

Stiftelsen är en allmännyttig ideell stiftelse som har till syfte att;På evangelisk kristen grund med Guds ord som högsta norm, främja och verka för Guds rikes utbredande och uppbyggande av den kristna församlingen samt sprida Guds ord.Detta ändamål och syfte skall utföras genom att stiftelsen bildar församling, Livets Ord Göteborg, och genom dess verksamhet.Förutom normal församlingverksamhet skall stiftelsen även-anordna konferenser och seminarier-producera audio- och videokasetter-producera TV och radioprogram och använda andra media-bedriva förlagsverksamhet-starta förskola, skola och övrig utbildningsverksamhet-dela ut gåvor och stipendier i och utom Sverige-bedriva social, ekonomisk och praktisk hjälpverksamhet till behövande i och utom Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Livets Ord Göteborg
Organisationsnummer:857209-6587
Adress:
  • Kilsgatan 7
  • 411 04 Göteborg
Telefonnummer:031-491250
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 225 829 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS