ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bedriva folkhögskola och anordna kurser med undervisning i bl a profilämnet Östersjökunskap. Syftet är att öka kunskaperna om och förståelsen för de olika Östersjöländernas kulturer, historia, samhällsskick, handel mmsamt att befrämja möjligheterna för invånarna att knyta värdefulla kontakter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Litorina Folkhögskola i Karlskrona
Organisationsnummer:835000-9612
Adress:
  • Backsippevägen 4
  • 371 54 Karlskrona
Telefonnummer:0455-367600
E-post:info@litorina.fhsk.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS