ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att introducera och genomföra ”Lions-Quests Skills for Adolescence Program” i Sverige i enlighet med det ”Memorandum of Understanding”, som bifogats stiftelseurkunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lions-Quest International Foundation in Sweden
Organisationsnummer:802426-2738
Adress:
  • Geijersvägen 24
  • 112 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7445900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS