ÄNDAMÅL

Hälften av utdelningen skall i samband med läsårets avslutande vid Oskarshamns grundskola tilldelas flitiga och välartade barn från Oskarshamns förutvarande stad, företrädesvis årskurs 6, vilka lärarkåren anser ha gjort sig förtjänta därav. Premierna skall utdelas i penningar och varje premie bör inte överstiga 1,5 % av basbeloppet för januari månad utdelningsåret. Medlen får inte användas till anordnande av skolresor eller dylikt. Hälften av utdelningen skall i samband med läsårets avslutande vid gymnasieskolan i Oskarshamn som stipendie tilldelas flitiga, välartade och mindre bemedlade elever vid skolans tre- eller fyraåriga linjer, vilka lärarkollegiet anser ha gjort sig förtjänta därav. Stipendierna skall utdelas i penningar och varje stipendium bör inte överstiga 3 % av basbeloppet för januari månads utdelningsåret. Medlen får inte användas till anordnande av skolresor eller dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Linnéa och Axel Reines premie- och stipendiefond
Organisationsnummer:802479-9911
Adress:
  • Oskarshamns kommun
  • Box 706
  • 572 28 Oskarshamn
Telefonnummer:0491-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:52 269 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS