ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att inom Östergötlands län och Linköpings stift befordra och uppmuntra trädgårdsskötseln dels genom uppdragande och planterande av frukträd och andra till nytta och prydnad lämpliga trädslag och buskväxter jämte sådana trädgårdsalster, som ägna sig till födoämnen eller annan ekonomisk användning, dels ock genom blomster- och bladväxtodling i parken, med undantag av den inhägnade delen omkring utskänkningslokalen samt fruktträdgården, skall anses såsom en Linköpings stads allmänna promenadplats, att för allmänheten avgiftsfritt upplåtas på tid och villkor som styrelsens bestämmer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Linköpings Trädgårdsförenings Park
Organisationsnummer:822000-2755
Adress:
  • Kommunledningskontoret
  • 581 81 Linköping
Telefonnummer:013-206000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 139 833 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS