ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med utbildning och kostnadsfrirådgivning i etableringsskedet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Linköpings Nyföretagarcentrum
Organisationsnummer:822002-8909
Adress:
  • Industrigatan 5
  • 582 77  Linköping
Telefonnummer:0708-824417
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 580 376 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS