ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med utbildning och kostnadsfrirådgivning i etableringsskedet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Linköpings Nyföretagarcentrum
Organisationsnummer:822002-8909
Adress:
  • Box 388
  • 581 04 LINKÖPING
Telefonnummer:013-253060
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:888 588 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS