ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att främja sammanhållningen och kamratskapet mellan dem, som utsetts till innehavare av Svenska Gymnastikförbundets högsta utmärkelse ”Lingmedaljen” dels att med hjälp av insamlade medel om möjligt avsätta en årlig summa till stipendium/er för att utdela till person/er inom Svenska Gymnastikförbundets verksamhet som bidragit till utveckling och/eller gjort värdefulla insatser i dess verksamhet, nationellt och/eller internationellt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lingklubben
Organisationsnummer:802406-0736
Adress:
  • Inger Ottosson
  • Vasavägen 6
  • 17752 JÄRFÄLLA
Telefonnummer:739410684
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS