ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård av behövande psykiskt sjuka samt att främja klinisk psykiatrisk och mentalhygienisk forskning rörande barn, ungdom och vuxna, vilken bedrives i anknytning till Malmö och Lunds stads sjukvårdsinrättningar. Tillgångarna och deras avkastning få icke begagnas för annat än sådant som faller inom ramen för de sålunda angivna ändamålen. Inom ramen anses därvid falla kostnader för vidmakthållande och underhåll av stiftelsens fasta och lösa egendom samt sådan skötsel därav, som är erforderlig för att stiftelsen skall kunna på ett tillfredsställande sätt fullgöra sina ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lindhaga för främjande av vård av psykiskt sjuka och av psykiatrisk forskning
Organisationsnummer:846002-0475
Adress:
  • Göran Sarvell
  • Erik Dahlbergs gata 33
  • 254 39 Helsingborg
Telefonnummer:042-13 13 27
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS