ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är befordran av skogskulturen inom Gotlands län. Medlen skola företrädesvis användas för det enskilda skogsbrukets utveckling och förkovran genom bidrag till olika skogsvårdande åtgärder eller till upplysningsverksamhet. Lövskogens bestånd på Gotland må härvid särskilt beaktas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Liljewalchska Donationsfonden-Skogsmedlen
Organisationsnummer:834000-2875
Adress:
  • Rolf Niklasson
  • Ekvägen 4
  • 623 77 KLINTEHAMN
Telefonnummer:0498-21 37 59
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 355 778 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS