ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att som huvudfond, sedan en tjugondedel av avkastningen avsatts till kapitalet, fördela återstoden av avkastningen med hälften till Liljewalchska skogsmedlen och med hälften till Liljewalchska understödsmedlen. Ändamålet med Liljewalchska skogsmedlen är befordran av skogskulturen inom Gotlands län. Medlen skola företrädesvis användas för det enskilda skogsbrukets utveckling och förkovran genom bidrag till olika skogsvårdande åtgärder eller till upplysningsverksamhet. Lövskogens bestånd på Gotland må härvid särskilt beaktas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Liljewalchska donationen
Organisationsnummer:834001-8574
Adress:
  • Hushållningssällskapet Gotland
  • Roma Lövsta 1
  • 622 54 ROMAKLOSTER
Telefonnummer:0498-20 22 41
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS