ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelning av stipendier till forskare främja kunskapen om dansens historia med särskild betoning på hur danskonsten påverkades av 1900-talets politiska jordskred – från ryska revolutionen, vidare till nazismen och fram till det inflytande indiska, asiatiska, afrikanska och afroamerikanska dansstilar kom att utöva på europeisk dans. Stipendiemedel utdelas till åminnelse av Boris van Dueren de Marvé (1937-1998), en begåvad konstnär och dansare vars liv så överskuggats av 1900-talets excesser och förföljelser. Stipendiediplom skall utfärdas till namngiven stipendiat vari återges Boris van Dueren de Marvés porträtt jämte en kort levnadsbeskrivning.Ur stiftelsens förmögenhet skall varje år så långt det förslår en summa om 70.000 kronor, eller motsvarande summa beräknat utifrån värdet den 1 juni 1999 utdelas till en lämplig kandidat med utbetalning per kontantcheck. Utlysning av stipendiet skall meddelas i ledande facktidskrifter/bulletiner i Sverige, USA, Tyskland, Frankrike och England. Förste person att ansvara för att informationen sprids internationellt är sekreteraren. Stipendiets namn skall vara Stipendium i dansforskning från Stiftelsen Lilian Karina till åminnelse av Boris van Dueren de Marvé.Stipendiet utdelas på donatrix födelsedag, 17 november.Ansökan om stipendum skall vara stiftelsens stipendiekommitté tillhanda på registrerad adress per den 1 maj varje år. Ansökan som inkommer därefter behandlas som ansökan för påföljande år. Till ansökan skall inges;a) Ansökande persons fulla namn, födelsedatum, nationalitet och full adressb) Curriculum vitae med särskild inriktning på ansökandes forskarmeriter jämte sådana betygskopior som ansökande önskar åberopac) Förslag till forskarämne för vilket stipendiet söks samt en sammanfattning av berörda ämne.Allenast ansökan på svenska, engelska, tyska eller franska kommer att godtas.Det åligger styrelsen allena att avgöra vem som skall tilldelas stipendium. Det beslut som kommittén fattar kan inte överklagas.Beslutet tillkännagives offentligen med pressrelease. När stipendiatens färdiga text inlämnats till stiftelsen tillkännagives också detta med pressrelease, liksom eventuell publikation av arbetet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lilian Karina till minne av Boris van Dueren de Marvé
Organisationsnummer:802426-2100
Adress:
  • Dans- och cirkushögskolan vid Stockholms Konstnärliga Högskola
  • Box 240 45
  • 104 50 STOCKHOLM
Telefonnummer:732,224,125
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS