ÄNDAMÅL

Att för framtiden bevara den kulturhistoriskt värdefulla egendomen – Åbergsgården, och att sprida kännedom om gårdens och byns historia samt ha till ändamål att äga och/eller förvalta till densamma anslagen eller upplåten eller av densamma förvärvadegendom och att i lämplig omfattning hålla denna egendom tillgänglig för allmänheten. Stiftelsen skall dessutom verka för att även andra historiskt värdefulla objekt i Lögdeå bevaras åt eftervärlden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lögdeå Museum – Åbergsgården
Organisationsnummer:894003-2330
Adress:
  • Leif Grundström
  • Smedsvägen 6
  • 914 92 LÖGDEÅ
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:103 052 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS