ÄNDAMÅL

Resestipendium för en yngling eller ung man, med förvärfvad Akademisk underbyggnad, som genom Utrikes resor, eller vid någon utländsk Läro-Anstalt, kan utveckla sin bildning, antingen på någon vetenskpelig väg, eller uti de Sköna konsterne. Till åtnjutande af detta Stipendium, äro lika berättigade, ättlingar af Löfvenskiöldska, Coijettska och Leijonhufvudska Slägterne på manliga linien, som kunna räkna till Stam-Far, min Löfvenskiölds framlidne Fader, Amiralitets-Öfver-Commissarien Samuel Löfvenskiöld, eller min Julie Coijets framlidne Fader, General-Löitenanten Johan Gustaf Coijet, eller till Stam-Mor min Löfvenskiölds framlidna Syster Sara Christina Löfvenskiöld i lifstiden gift med Öfverst-Löitenanten Friherre Abraham Leijonhufvud.Det skall tillerkännas den yngling eller unge man af desse Slägter, som i förening med klanderfritt uppförande, pröfvas vara den måst behöfvande och måst förtjenta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Löfvenskjöldska Resestipendiefonden
Organisationsnummer:802408-2839
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
E-post:kansli@riddarhuset.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS