ÄNDAMÅL

Att äga och förvalta egendom som tillförts stiftelsen genom gåvor och depositioner; att verka för bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Lövstabruk och att i möjligaste mån hålla mark, byggnader och inventarier tillgängliga för allmänheten; att verka för utveckling av sysselsättning och service i Lövstabruk samt att främja forskning och därmed sammanhängande verksamhet med anknytning till material i Lövstabruk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Leufsta
Organisationsnummer:817301-1878
Adress:
  • Leufsta Herrgård
  • 819 66 Lövstabruk
Telefonnummer:0294-31097
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS