ÄNDAMÅL

Ändamålet är att sedan kapitalet vuxit till en tillräcklig summa, inköpa och förvalta en mindre fastighet, vilken såsom belöning skall upplåtas såsom bostad åt en svensk författare eller författarinna, utsedd enligt nedan angivna bestämmelser. Styrelsen äger befogenhet att vid den tidpunkt, som med hänsyn till det tillgänliga kapitalets storlke anses lämplig, inköpa fastighet åt stiftelsen. Denna bör helst utgöras av en mindre villafastighet, belägen i ett mindre samhälle. Fastigheten må dock ej inköpas förrän kapitalet vuxit så, att, sedan fastigheten inköpts, en mindre fond finnes, vars avkastning är tillräcklig att täcka å fastigheten belöpande skatter och nödiga reparationer. När fastigheten inköpts, utses till innehavare av förmånen att kostnadsfritt bebo densamma en svensk författare eller författarinna tillhörande Sveriges Författarförbund. Företräde skall den äga, vars arbeten präglats av kärlek till djuren och i övrigt av samma anda, som utmärker min moder Laura Fitighoffs ”Barnen fron Frostmofjället”. Förmånen utdelas för livstid. Sedan innehavaren avlidit eller avsagt sig förmånen utses ny innehavare på livstid, dock äger den föregående innehavaren eller hans dödsbo att kvarsitta å fastigheten, därest så önskas, till närmast påföljande 1 oktober.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Laura och Rosa Fitinghoffs Diktarhem
Organisationsnummer:802000-8929
Adress:
  • Box 3157
  • 103 63 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54513200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS