ÄNDAMÅL

Ändamålet är anordnande och underhåll vid någon af Stockholms sjukvårdsanstalter af en afdelning, där i första hand mindre bemedlade, obotligt sjuka, hvilka lida af kräfta (cancer), emot en billig afgift lunna erhålla en bättre och ändamålsenligare vård än den, som kommer dem till del i deras hem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Laura och Carl Hulthanders fond för vård av obotligt sjuka
Organisationsnummer:802001-4927
Adress:
  • Stockholms läns Landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7374344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS