ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsyfte ska vara främjande av unga lovande skådespelarelevers studier och utveckling. Stiftelsen ska främja sitt syfte genom, om möjligt, årlig utdelning av ett eller flera stipendier. För att komma i åtnjutande av medel ur stiftelsenska eleven vara talangfull och inriktad på karaktärsskådespel av dramatisk eller komisk art. Eleven ska också ha en anknytning till Malmö Teaterhögskola, eller den skolverksamhet som kan komma att träda i dess ställe. För inredning av utrymme, till åminnelse av Lars Passgårds skådespelarbana, i den nya teatern i gamla Mazzettifabriken, Malmö får ett belopp om högst en fjärdedel av donationsbeloppet tas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lars Passgårds minnesfond
Organisationsnummer:802478-6405
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS