ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning och undervisning vid Umeå universitet. Detta skall uppnås genom att dels på gynnsamma villkor, mot hyra, bereda bostad i Lars Färgares Gård i Umeå åt forskare, företrädesvis utländska, som vistas vid universitetet i Umeå under begränsad tid för att meddela undervisning eller forska; dels på gynnsamma villkor bereda inkvartering i Universitetsgården i Hemavan åt i första hand forskare och studerande vid universiteten i Umeå och Uppsala i samband med fältarbetesamt kurs- och konferensverksamhet, i andra hand universitetsanställda och studerande vid rekreationsvistelse i Tärnafjällen; dels uppföra och förvalta ett konferens- och kongresscenter på universitetsområdet i Umeå för att förbättra förutsättningarna att i anslutning till Umeå universitet och i samarbete med Umeås turist- och kongressbyrå ordna vetenskapliga symposier och kongresser. Stiftelsen kan dessutom svara för annan verksamhet som uppdrages åt stiftelsen av universitetsstyrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lars Färgares Gård
Organisationsnummer:894002-3586
Adress:
  • Lokalförsörjningen
  • Umeå universitet
  • 901 87 UMEÅ
Telefonnummer:090-7869191
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 757 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS