ÄNDAMÅL

Till förmån för sjuka och handikappade elever vid stadens folkskolor och grundskola eller den skolform, som sedermera kan bildas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lärarinnan Doris Olssons minne
Organisationsnummer:802479-3682
Adress:
  • Jönköpings kommun, Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:117 870 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS