ÄNDAMÅL

Användas för barn- och ungdomsvård inom landstingets socialvårdsnämnds verksamhetsområde. Medlen kan därvid användas dels till rekreationsresor och fritidsaktiviteter, anskaffande av speciell utrustning för dessa aktiviteter dels som bidrag för olika hjälpåtgärder för att stödja ungdomarna vid utflyttning från institutionen till egen bostad. Medlen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landstinget Skaraborgs samfond för barn och ungdom
Organisationsnummer:862000-9178
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:0521-275700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:271 572 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS