ÄNDAMÅL

Av under senaste förflutna kalenderåret upplupna räntor skall 25 % läggas till fondens kapital 75 % av räntan redovisas som för utdelning tillgängliga medel. Dessa skall användas till premier och belöningar åt jordbrukare, jordbrukarehustrur eller lärare och rådgivare på jordbrukets område, som visat särskilt god skicklighet i någon av jordbrukets grenar eller effektivt medverakt för främjandet av jordbrukets utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landshövding Johan Nilssons fond
Organisationsnummer:838202-2575
Adress:
  • Hushållningssällksapet Skåne
  • Box 9084
  • 291 09 Kristianstad
Telefonnummer:010-476 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS