ÄNDAMÅL

Fondens medel äro avsedda till stipendier åt personer, som ägna sig åt vetenskaplig forskning, varvid sådan forskning, som är inriktad på norrländska förhållanden, företrädesvis bör understödjas. Bidrag kunna utgå till arkivundersökningar, fältarbeten, resor i forskningsändamål samt till tryckning av forskningsresultat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landshövding Elof Lindbergs Fond
Adress:
  • Familjejuridik i Norr
  • Nygatan 17 A
  • 903 27 Umeå
Telefonnummer:090-396090
E-post:berit@familjejuridikinorr.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:227 011 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS