ÄNDAMÅL

Köpings Stad skall bekomma 20.000 kronor, att förvaltas av Köpings Stads Styrelse i enlighet med nedanstående bestämmelser och villkor:a) 10.000 kronor utgöra grundplåt till ett blivande medborgarhus i Köpings Stad. Ränteavkastningen skall fonderas till dess att Stadsfullmäktige i Köping eller de institutioner, som i framtiden kunna tänkas träda i dess ställe, beslutar om byggnadens uppförande; och b) 10.000 kronor utgöra grundplåt till ett ålderdomshem, där personer av olika kön, som ej åtnjuta fattigunderstöd, mot erläggande av en mindre avgift, som bestämmes och fastställes av donationens förvaltare kunna erhålla fullständig försörjning (s.k. hel inackordering såsom bostad, kost och all nödig vård i övrigt). Därvid bör i första handmindre bemedlade personer komma i åtanke och endast sådana som varit mantalsskrivna i Köpings stad under en tid av minst 10 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lambert Nilssons minne
Organisationsnummer:878500-5482
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Drätselkontoret
  • 731 85 KÖPING
Telefonnummer:0221-25000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS