ÄNDAMÅL

KFUM:s gymnastikavdelningar i Stockholm drev i många år under 1900-talet rörelseinriktad verksamhet på ”Lagnövallen” i Värmdö kommun. Sedan år 1997 är det KFUK/KFUM Värmdö (föreningen) som för denna tradition vidare, framför allt genom den pedagogiska och rörelseinriktade verksamhet som bedrivs av det av föreningen helägda dotterbolaget Antistilla.I syfte att långsiktigt garantera fortlevnaden av sagda verksamhet utfäster sig härmed föreningen att avskilja dels aktierna i dotterbolaget Antistilla AB dels de tre av föreningen ägda registerfastigheter som bildar Lagnövallen (Norra Lagnö 1:310, 1:346 och 1:331 i Värmdö kommun) till en självständig förmögenhet och förordnar föreningen att följande föreskrifter skall gälla för den avsedda stiftelsen.Stiftelsen skall tillgodose det i ingressen angivna syftet genom att i egen regi eller genom hel- eller delägt dotterbolag bedriva och utveckla den pedagogiska och rörelseinriktade verksamheten i egna eller hyrda lokaler.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lagnövallen
Organisationsnummer:802425-0808
Adress:
  • Toivovägen 8
  • 134 32 GUSTAVSBERG
Telefonnummer:08-57032070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 545 340 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS