ÄNDAMÅL

KFUM:s gymnastikavdelningar i Stockholm drev i många år under 1900-talet rörelseinriktad verksamhet på ”Lagnövallen” i Värmdö kommun. Sedan år 1997 är det KFUK/KFUM Värmdö (föreningen) som för denna tradition vidare, framför allt genom den pedagogiska och rörelseinriktade verksamhet som bedrivs av det av föreningen helägda dotterbolaget Antistilla. I syfte att långsiktigt garantera fortlevnaden av sagda verksamhet utfäster sig härmed föreningen att avskilja dels aktierna i dotterbolaget Antistilla AB dels de tre av föreningen ägda registerfastigheter som bildar Lagnövallen (Norra Lagnö 1:310, 1:346 och 1:331 i Värmdö kommun) till en självständig förmögenhet och förordnar föreningen att följande föreskrifter skall gälla för den avsedda stiftelsen. Stiftelsen skall tillgodose det i ingressen angivna syftet genom att i egen regi eller genom hel- eller delägt dotterbolag bedriva och utveckla den pedagogiska och rörelseinriktade verksamheten i egna eller hyrda lokaler.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lagnövallen
Organisationsnummer:802425-0808
Adress:
  • Toivovägen 8
  • 134 32 GUSTAVSBERG
Telefonnummer:08-57032070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 545 340 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS