ÄNDAMÅL

Användningsområdet bör i första hand vara Strängnäs förutvarande stad samt att disponibel avkastning bör utdelas företrädesvis till elever på grundskolans låg- och mellanstadier. Den för utdelning disponibla avkastningen av sam- och särfonderna användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid skoväsendet i kommunen, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte användes reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lagerqvists samfond för grundskolans elever i Strängnäs
Organisationsnummer:819500-4091
Adress:
  • Strängnäs kommun
  • 645 80 Strängnäs
Telefonnummer:0152-291 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS