ÄNDAMÅL

Utdelas årligen ”till beredande af vård åt inom Värmlands län boende mindre bemedlade obotligt sjuke äfvensom åt mindre bemedlade sinnessjuke och tuberkulöse, vare sig dessa anses obotliga eller icke, med företräde i båda fallen för dem, hvilka äro hemmahörande i någon av socknarne inom Näs härad eller i Ny socken af Jösse härad.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lagerlöfska fonden
Organisationsnummer:873202-4214
Adress:
  • Region Värmland
  • Regionens hus
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:010-831 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:460 266 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS