ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vartannat år i februari månad, må utdelas av den Filosofiska Fakultetens Humanistiska sektion till fil.dr eller forskarstuderande utan tjänst (icke docent), som under de närmaste föregående åren författat en genom forskning och metod framstående avhandling eller uppsats i någon av disciplinerna historia, estetik, litteratur- och konsthistoria.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lagerbringska fonden
Organisationsnummer:802479-2965
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS