ÄNDAMÅL

Den årliga räntan av fonden skall, sedan minst 1/10 därav lagts till kapitalet, utgå såsom stipendium till en begåvad, flitig och verkligt behövande studerande av nationen som är född i Ångermanland, med företräde för teologie studerande. Såsom villkor för stipendiets erhållande utöver vad ovan är sagt gälle, att vid ansökningstidens utgång icke mer än fem år, tiden för eventuell värnplikts fullgörande däri icke inräknad, må hava förflutit efter det sökanden inskrevs i nationen. Stipendiet utdelas av nationens inspektor efter förslag av nationen och må av samma stipendiat innehavas under en tid av tre år. Efter beslut i varje särskilt fall må uppdelning av stipendiet ske, om skäl därför anses föreligga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kyrkoherden Axel Löfquists och hans hustru Elin Löfquists stipendiefond
Organisationsnummer:802480-4638
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS