ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvärva, äga och förvalta fast egendom, lämplig till lokaler för det kyrkliga arbetet bland fiskare och sjömän i utlandet, vilka lokaler efter stiftelsens beprövande skola upplåtas för verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kyrkliga Byggnader för Västkustfiskare i Utlandet
Organisationsnummer:802426-6382
Adress:
  • Öckerö församling
  • Box 1004
  • 475 22 ÖCKERÖ
Telefonnummer:0709-152043
E-post:stefan.linderas@svenska kyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 664 609 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS