ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall användas till kyrklig verksamhet bland stiftets samiska befolkning. Vid utdelning från samefonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samefonden ingående donationerna enl nedan: 1.Svea Myhrmans lappska donationsfond. Såsom bidrag till bekostnad av därtill lämpliga prästmäns och diakoners (även kvinnliga) resor till lapparna – även fiskarlappar och nybyggare – för anordnande av gudstjänster samt besök hos och vård av sjuka, svaga och fattiga under den tid av året när lapparna vistas i avlägsna fjälltrakter, fjärran från kyrkorna och bebyggda platser. Om kassan tillåter det såsom bidrag till beredande av lämplig inkvartering av den lappska allmogen, då den besöker kyrkhelgeroch marknader för att den därigenom må beredas nödig bekvämlighet och skyddas från den menliga inflytande som vid sådana tilfällen lätt kan utövas på dessa fjällets naturbarn. 2. Adolf Gulins lappska barnfond. Till anskaffande av nödig beklädnadtill de mest behövande barn av lappfamilj, tillhörande Sveriges rike, för att bereda dem möjlighet att besöka närmaste Evangeliska Lutherska skola och där inhämta kristlig kunskap till utveckling av deras sedlighet och rättskänsla. 3. Schbertska donationsfonden. Till välgörande, helst kyrkliga ändamål i Sverige, företrädesvis inom Småland, Bohus län, Härjedalen, Norrland och Lappland.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kyrklig verksamhet bland Luleå stifts samiska befolkning
Organisationsnummer:802425-9783
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser K G5
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:0920-264700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 946 290 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS