ÄNDAMÅL

Ändamålet är att arbeta för Kyrkans frihet och att stödja arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, som är en rörelse inom Svenska Kyrkan, omfattande män och kvinnor, vilka genom bön, offer och arbete vill vidmakthålla och befordra den allmänneliga och apostoliska Kyrkans lära och ordningar, sådana dessa är grundade i skriften, bevarade i traditionen och omvittnade i vår kyrkas bekännelseskrifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kyrklig Förnyelse i Stockholms Stift
Organisationsnummer:802016-4367
Adress:
  • Fergin
  • Oskarsvägen 24
  • 181 32 LIDINGÖ
Telefonnummer:08-7650136
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS