ÄNDAMÅL

Stiftelsen Kyrkans Fjällård Jäkkvik har till ändamål att äga och förvalta egendomen Jäkkvik 1:37 i Arjeplogs församling att användas för kyrklig och idell verksamhet, företrädesvis bland ungdom. Sålunda skall fjällgården: -nyttjas för läger, möten och kurser som anordnas av Kyrkans Ungdom i Luleå stift eller av annat kyrkligt organ inom stiftet såsom en plats där vila, vederkvickelse och inre fördjupning kan skänkas i umgänge med Guds ord och naturen, – upplåta lokaler för annan ideell och kulturell verksamhet, – upplåta lokaler för bystämmor eller andra sammankomster med Jäkkviks bybor, – upplåta rum för semester eller annan rekreationsvistelse, även­som att bedriva gästhemsverksamhet. I fjällgården får ej bedrivas partipolitisk propaganda, ej hel­ler sådant som är oförenligt med gårdens kyrkliga uppgift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kyrkans Fjällgård Jäkkvik
Organisationsnummer:899100-0749
Adress:
  • Mats Björk
  • Annedalsvägen 13
  • 931 91 Skellefteå
Telefonnummer:073-5210369
E-post:mats.bjork66@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 456 121 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS