ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja utvecklingen och spridningen av den kurdiska kulturen, stödja främjandet av den kurdiska identiteten och det kurdiska språket.Att belysa de kurdiska samhällen om utvecklingen i närområden och i världen.Informera kurder och minoriteter i de kurdiska samhällen om deras rätt vad gäller både i de samhälle de lever i och om de rättigheter som är garanterade av de internationella samfunden.Att på ett objektivt sätt förmedla nyheter på kurdiska ochandra minoriteters språk som är relevanta för befolkningen i de kurdiska samhällen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kurdisk Media
Organisationsnummer:802403-9854
Adress:
  • Box 25
  • 131 06 NACKA
Telefonnummer:08-6562038
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS