ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av fonden skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev eller elevgrupper som visat god kamratanda eller berömvärd flit, – belöning till elev eller elevgrupper som arbetat för eller på annat sätt stimulerat aktiviteter i elevvårdande syfte såväl inom som utom skoldagen, – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, – stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, – hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, – hjälp åt elev eller elevgrupper vid studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, – förvärv av materiel för elevaktiviteter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kungsbacka kommuns skolfond
Organisationsnummer:802480-2079
Adress:
  • Kungsbacka kommun
  • Kommunledningskontoret, ekonomi
  • 434 81 Kungsbacka
Telefonnummer:0300-834000
E-post:kommun@kungsbacka.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:517 865 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS