ÄNDAMÅL

Stiftelsen Kulturmiljövård har som ändamål att bedriva och befrämja kulturmiljövårdande verksamhet med bas i Västmanland. Med kulturmiljövårdande verksamhet menas bl.a. byggnadshistorisk, historisk, etnologisk, kulturhistorisk och arkeologisk forskning, uppdragsverksamhet inom bl.a. arkeologi och byggnadsvård, att söka projektmedel och genomföra kulturmiljöprojekt, att förmedla resultaten, att genomföra utbildningsinsatser samt att för bidrag från stat och landsting genomföra verksamhet i den regionala kulturmiljövården i samverkan med länsmuseet. I det arkeologiska verksamhetsområådet avser stiftelsen att samverka med forskare från framför allt Stockholms universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kulturmiljövård
Organisationsnummer:802425-0709
Adress:
  • Stora gatan 41
  • 722 12 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-806280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS