ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att främja kvalificerade insatser på kulturmiljöområdet genom stöd till restaurering av byggnader och kulturföremål som besitter för länet viktiga historiska, kulturhistoriska, konstnärliga och vetenskapliga värden. Fondens syfte skall också vara att stödja kvalificerad dokumentations- och publicistisk verksamhet inom kulturmiljvårdens ansvarsområde. Endast avkastningen av stiftelsens kapital får användas för stiftelsens ändamål; dock må jämväl kapitalet tagas i anspråk, därest i visst fall synnerliga skäl anses föreligga att vidtaga mera kostnadskrävande åtgärder, vilka bedömes vara antingen av bestående värde eller i det uppkomna läget av särskilt gagn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kulturmiljöfond Värmland
Organisationsnummer:874000-9843
Adress:
  • Länsstyrelsen Värmlands län
  • 651 86 KARLSTAD
Telefonnummer:010-224 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 388 104 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS