ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att förvärva, äga och förvalta en för ändamålet lämplig fastighet för frimurarverksamhet i Vetlanda vilken ska utgöra ordenshus för Brödraföreningen Njudung eller i Vetlanda verksam frimurarloge inom Svenska Frimurare Orden som övertagit Brödraföreningens verksamhet samt vara samlingslokal för andra kulturaktiviteter vilka Stiftelsens styrelse anser lämpliga. Stiftelsen äger även rätt att å den förvärvade fastigheten uppföra eller bygga om byggnad för uthyrning vilket kan tjäna stiftelsens verksamhet genom intäkter till drift och underhåll. Stiftelsen äger även rätt att ta emot gåvor från andra givare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kulturhuset Gottfried
Organisationsnummer:802426-2522
Adress:
  • Björn Rydén
  • Spinnaregränd 3b
  • 574 32 Vetlanda
Telefonnummer:703748888
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 533 734 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS